Romania

Ordonanta de urgenta nr. 100 din 14 iunie 2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala

 

 


Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta 100 din 14 iulie 2005 (OUG 100/2005)

privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala

Publicat in Monitorul Oficial 643 din 20 iulie 2005 (M. Of. 643/2005)

Situatia extraordinara a carei reglementare nu putea fi amanata a fost creata de necesitatea transpunerii "Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuala", in scopul combaterii fenomenului de contrafacere a obiectelor de proprietate industriala si in interesul titularilor drepturilor de proprietate industriala, precum si de respectarea art. 53 din Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana - Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a Romaniei si adaptarii tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza masurile, procedurile si repararea daunelor in scopul asigurarii respectarii drepturilor de proprietate industriala.

(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, expresia drepturi de proprietate industriala include toate drepturile de proprietate industriala reglementate de legislatia nationala, comunitara, precum si de tratatele si de conventiile internationale in domeniu, la care Romania este parte.

Art. 2. -

(1) Fara a aduce atingere mijloacelor mai favorabile titularilor de drepturi prevazute in legislatia comunitara sau nationala, masurile, procedurile si repararea daunelor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru orice fapte de incalcare a unui drept de proprietate industriala, asa cum sunt prevazute prin legislatia comunitara si/sau nationala.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu afecteaza obligatiile decurgand din conventiile, tratatele si acordurile la care Romania este parte si, in special, cele decurgand din Acordul TRIPS, inclusiv cele referitoare la procedurile penale si sanctiunile aplicabile.

(3) De asemenea, nu sunt afectate dispozitiile de drept comun si nici dispozitiile legilor speciale referitoare la procedurile penale sau sanctiunile aplicabile in caz de incalcare a drepturilor de proprietate industriala protejate.

CAPITOLUL II

Masuri, proceduri, repararea daunelor

Art. 3. -

(1) Masurile, procedurile si repararea daunelor, reglementate prin legile de proprietate industriala, vor fi aplicate de instantele judecatoresti competente.

(2) Masurile, procedurile si repararea daunelor trebuie sa fie efective, proportionale cu drepturile incalcate, descurajatoare si sa fie aplicate astfel incat sa se evite crearea de obstacole in calea comertului legitim si totodata sa ofere protectie impotriva folosirii abuzive a acestora.

Art. 4. - Au calitatea de a cere aplicarea masurilor, procedurilor si repararea daunelor urmatoarele persoane:

a) titularii drepturilor de proprietate industriala, potrivit dispozitiilor legislatiei aplicabile;

b) orice persoana autorizata sa utilizeze drepturile de proprietate industriala, in special beneficiarii de licente.

CAPITOLUL III

Probe si masuri de conservare a acestora

Art. 5. -

(1) La solicitarea unei parti care a prezentat elemente de proba, in mod rezonabil accesibile si suficiente in sustinerea afirmatiilor sale si daca aceste elemente se afla sub controlul partii adverse, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone ca aceste elemente de proba sa fie produse de partea adversa, sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale.

(2) In cazul incalcarilor drepturilor de proprietate industriala protejate, savarsite la scara comerciala, instantele judecatoresti competente pot, la cererea unei parti, sa ordone comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, care se gasesc sub controlul partii adverse, sub rezerva ca protectia informatiilor confidentiale sa fie asigurata.

Art. 6. -

(1) Inainte de judecarea fondului cauzei, avand ca obiect un drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca competenta poate, la cererea unei parti care a prezentat elemente de proba, in mod rezonabil accesibile, in sustinerea afirmatiilor sale din care rezulta ca o incalcare a avut loc ori ca aceasta incalcare este iminenta, sa ordone masuri provizorii, rapide si eficiente pentru conservarea elementelor de proba pertinente cauzei, sub conditia ca protectia informatiilor confidentiale sa fie asigurata.

(2) Masurile prevazute la alin. (1) pot include descrierea detaliata cu sau fara prelevare de esantioane, sechestrul marfurilor litigioase si, dupa caz, al materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste marfuri, precum si documentele in legatura cu acestea.

(3) Masurile de conservare a probelor sunt dispuse de instantele judecatoresti competente, prin ordonanta presedintiala, chiar fara ca cealalta parte sa fie citata, cand orice intarziere este susceptibila sa cauzeze un prejudiciu ireparabil titularului dreptului sau cand exista un risc de distrugere a elementelor de proba, care poate fi dovedit.

(4) In cazurile in care ordonanta presedintiala a fost data fara citare, partilor in cauza le vor fi comunicate aceste masuri de indata.

(5) In termen de 5 zile de la comunicarea masurilor de conservare a probelor, partile in cauza pot ataca masurile dispuse. Judecarea se face de urgenta, cu citarea partilor, facandu-se aplicarea dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la procedurile speciale.

Art. 7. -

(1) Incuviintarea masurilor de conservare a probelor va fi facuta de instanta judecatoreasca competenta, sub conditia constituirii de catre reclamant a unei garantii adecvate, stabilita de instanta si destinata sa acopere un eventual prejudiciu suferit de parat, in cazurile prevazute la alin. (3).

(2) Daca reclamantul nu a formulat o actiune in justitie, in scopul de a obtine o decizie pe fondul cauzei, paratul poate cere instantei judecatoresti competente, intr-un termen care sa nu depaseasca 20 de zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, daca acesta din urma este mai lung, anularea masurilor de conservare a probelor, inclusiv daunele-interese suferite de parat cu ocazia masurilor ordonate.

(3) In cazul in care masurile de conservare a probelor sunt anulate ori inceteaza sa mai fie aplicabile din orice motive de actiune sau omisiune a reclamantului ori in cazul in care ulterior incuviintarii masurii de catre instanta judecatoreasca s-a constatat ca nu a avut loc o incalcare sau o amenintare cu incalcarea unui drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca este competenta sa ordone reclamantului, la cererea paratului, sa acorde acestuia din urma o despagubire corespunzatoare prejudiciului cauzat ca urmare a masurilor ordonate.

(4) In cursul desfasurarii judecatii procesului instanta de judecata poate sa dispuna masuri privind protectia identitatii martorilor, in conditiile legii.

CAPITOLUL IV

Dreptul de informare

Art. 8. -

(1) In cadrul unei actiuni in justitie avand ca obiect incalcarea unui drept de proprietate industriala si ca urmare a unei cereri a reclamantului, justificata si proportionala in raport cu cauza, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone ca informatii privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau serviciilor, care aduc atingere unui drept de proprietate industriala protejat, sa fie furnizate de catre persoana care a incalcat un drept protejat sau de catre orice alta persoana care:

a) detine in scop comercial marfuri contrafacute;

b) utilizeaza in scop comercial servicii contrafacute;

c) a fost gasita in timp ce utiliza servicii contrafacute la scara comerciala;

d) furnizeaza, in scop comercial, servicii utilizate in activitati de contrafacere; sau

e) a fost semnalata, de catre o persoana prevazuta la lit. a), b) sau c), ca intervenind in producerea, fabricarea ori distribuirea marfurilor sau in furnizarea serviciilor.

(2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa cuprinda, dupa caz:

a) numele si adresele producatorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori de marfuri sau servicii, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vanzatorilor de marfa cu amanuntul;

b) informatii privind cantitatile produse, fabricate, livrate, primite sau comandate, precum si pretul obtinut pentru marfurile sau serviciile respective.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica fara a aduce atingere altor dispozitii legale in baza carora:

a) se acorda titularului dreptul de a primi o informatie mai extinsa;

b) este reglementata utilizarea in materie civila sau penala a informatiilor comunicate potrivit dispozitiilor prezentului articol;

c) este reglementata responsabilitatea pentru abuz privind dreptul la informatie;

d) se da posibilitatea de a refuza sa furnizeze informatii care ar constrange o persoana prevazuta la alin. (1) sa admita propria participare sau o participare a rudelor apropiate la o incalcare a unui drept de proprietate industriala protejat; sau

e) este reglementata protectia confidentialitatii surselor informatiei sau prelucrarea datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL V

Masuri provizorii si de asigurare

Art. 9. -

(1) Instanta judecatoreasca competenta poate, la cererea reclamantului, sa ordone masuri provizorii impotriva persoanei care se presupune ca a incalcat un drept de proprietate industriala protejat in scopul de a preveni orice incalcare iminenta cu privire la acest drept, respectiv:

a) sa interzica cu titlu provizoriu ca incalcarea presupusa sa mai continue; sau

b) sa constituie o garantie destinata sa asigure despagubirea titularului dreptului protejat.

(2) Masurile provizorii prevazute la alin. (1) pot fi ordonate si impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert in scop de incalcare a unui drept de proprietate industriala protejat.

(3) La cererea reclamantului, instantele judecatoresti competente pot sa ordone sechestrul marfurilor banuite ca ar aduce atingere unui drept de proprietate industriala protejat pentru a impiedica introducerea lor sau circulatia lor in circuitele comerciale.

(4) In cazul unei incalcari savarsite in activitati comerciale, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone, daca partea vatamata dovedeste ca exista circumstante care ar putea face imposibila recuperarea daunelor-interese, sechestrul bunurilor mobiliare si imobiliare ale persoanei care se presupune ca a incalcat un drept de proprietate industriala protejat, inclusiv blocarea conturilor bancare si a altor bunuri. In acelasi scop se poate ordona comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale ori accesul la informatii pertinente cauzei.

(5) Instanta judecatoreasca competenta poate cere reclamantului, in cadrul masurilor prevazute la alin. (1)-(4), sa furnizeze orice element de proba accesibil, in scopul de a-si forma cu suficienta certitudine convingerea ca acesta este titularul dreptului si ca acest drept i-a fost incalcat ori o astfel de incalcare este iminenta.

Art. 10. -

(1) Masurile provizorii prevazute la art. 9 alin. (1)-(4) pot fi dispuse, prin ordonanta presedintiala, chiar fara ca cealalta parte sa fie audiata, cand orice intarziere este susceptibila sa creeze un prejudiciu ireparabil titularului dreptului. In acest caz, masurile dispuse vor fi comunicate partilor in cauza de indata.

(2) Dispozitiile art. 6 alin. (5) si ale art. 7 sunt aplicabile si in cazul situatiei prevazute la alin. (1).

Art. 11. -

(1) Pe langa daunele-interese ce pot fi obtinute de catre titularul al carui drept de proprietate industriala protejat i-a fost incalcat, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone, la cererea reclamantului, in privinta marfurilor despre care se constata ca aduc atingere dreptului de proprietate industriala protejat si, dupa caz, in privinta materialelor si instrumentelor care au servit, in principal, la crearea sau fabricarea marfurilor, urmatoarele masuri:

a) retragerea din retelele circuitelor comerciale;

b) scoaterea definitiva din circuitele comerciale; sau

c) distrugerea.

(2) Instanta judecatoreasca competenta va ordona cu privire la masurile prevazute la alin. (1) ca acestea sa fie puse in aplicare pe cheltuiala persoanei care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat, afara de situatia in care exista motive speciale care sa impiedice acest fapt.

(3) In examinarea cererii privind instituirea masurilor corective prevazute la alin. (1) instanta judecatoreasca competenta va tine seama atat de proportionalitatea dintre gravitatea faptei si masurile corective ce vor fi ordonate, cat si de interesele tertilor.

CAPITOLUL VI

Interziceri

Art. 12. -

(1) Cand printr-o hotarare judecatoreasca s-a constatat o incalcare a unui drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca competenta va putea sa interzica, printr-o ordonanta presedintiala, persoanei care a incalcat acest drept continuarea faptelor sale de incalcare.

(2) Nerespectarea masurii interzicerii, prevazuta la alin. (1), este considerata o noua incalcare a dreptului de proprietate industriala in cauza, iar impotriva acestei incalcari se poate dispune una dintre masurile prevazute la art. 11.

CAPITOLUL VII

Despagubiri si cheltuieli de judecata

Art. 13. -

(1) La cererea persoanei care a incalcat un drept de proprietate industriala si care este pasibila de a fi obligata la una dintre masurile sau interzicerile prevazute la art. 11 si 12, instanta judecatoreasca poate sa ordone acestei persoane plata catre partea vatamata a unei despagubiri in locul aplicarii masurii respective.

(2) Instanta va proceda potrivit prevederilor alin. (1) daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) persoana a actionat fara intentie si din imprudenta;

b) executarea masurilor ce ar trebui ordonate ar cauza pentru acea persoana un prejudiciu disproportionat in raport cu fapta savarsita;

c) plata unei despagubiri prevazuta la alin. (1) este, in mod rezonabil, satisfacatoare.

Art. 14. -

(1) La cererea partii vatamate, instanta judecatoreasca competenta va ordona persoanei care cu intentie a desfasurat o activitate de contrafacere sa plateasca titularului dreptului incalcat daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, in mod real, ca urmare a incalcarii savarsite.

(2) La stabilirea daunelor-interese instanta judecatoreasca va lua in considerare:

a) toate aspectele corespunzatoare, cum ar fi consecintele economice negative, in special, pierderea castigului suferita de partea vatamata, beneficiile realizate in mod injust de catre persoana care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat si, dupa caz, elemente, altele decat factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului incalcat; sau

b) cu titlu de alternativa, atunci cand este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel putin suma redeventelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, daca persoana care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat ar fi cerut autorizatia de a utiliza dreptul de proprietate in cauza.

(3) Cand persoana care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat a desfasurat o activitate de contrafacere, cu intentie, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone acoperirea beneficiilor sau plata daunelor-interese susceptibile a fi prestabilite.

Art. 15. - Cheltuielile de judecata stabilite de instanta de judecata, in mod rezonabil si proportional cu cauza respectiva, si care au fost efectuate de partea care a castigat procesul vor fi suportate, de regula generala, de catre partea care a pierdut procesul.

CAPITOLUL VIII

Masuri de publicitate

Art. 16. -

(1) In cadrul actiunilor in justitie introduse pentru incalcarea unui drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone, la cererea reclamantului si pe cheltuiala persoanei care a incalcat dreptul protejat, masuri corespunzatoare in scopul difuzarii informatiei privind hotararea judecatoreasca, inclusiv afisarea acesteia, precum si publicarea integrala sau partiala a hotararii.

(2) Instanta judecatoreasca competenta va putea ordona si masuri suplimentare de publicitate corespunzatoare imprejurarilor speciale, inclusiv o publicitate de mare amploare.

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

Art. 17. - Fara a se aduce atingere dispozitiilor din prezenta ordonanta de urgenta privind masurile, procedurile si reparatiile de natura civila si administrativa, sunt aplicabile si celelalte sanctiuni civile si penale stabilite de dreptul comun si legile speciale de proprietate industriala.

Art. 18. -

(1) In scopul sprijinirii actiunilor de respectare a drepturilor de proprietate industriala, asociatiile sau organizatiile de intreprinzatori ori profesionisti pot elabora coduri de conduita la nivel comunitar, in special, preconizand utilizarea pe discuri optice a unui cod permitand identificarea originii fabricarii.

(2) Codurile de conduita elaborate potrivit alin. (1), precum si evaluarile eventuale referitoare la aplicarea acestora vor fi transmise Comisiei de proiecte de coduri de conduita la nivel national sau comunitar.

Art. 19. - Autoritatile prevazute la art. 20 informeaza de indata Comisia Europeana cu privire la masurile legislative sau administrative, in scopul transpunerii directivei mentionate la art. 21, precum si cu privire la orice act normativ national adoptat in domeniul acestei directive si transmit Comisiei Europene, pana cel tarziu la data de 29 aprilie 2009, un raport privind implementarea masurilor de transpunere a directivei.

Art. 20. - In scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din art. 19, precum si in scopul cooperarii, in special, pentru schimbul de informatii intre Romania si Comisia Europeana se desemneaza, in calitate de corespondent national, insarcinat cu toate problemele referitoare la punerea in aplicare a directivei, Ministerul Justitiei.

Art. 21. - Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza: --------------- Seful Cancelariei Primului-Ministru, Aleodor Marian Francu Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, Gabor Varga

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 100.