Lithuania

Baudžiamojo proceso kodeksas, patvirtintas 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785 (su pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XI-1264)

Download