World Intellectual Property Organization

Latvia

Likums par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (08.02.2007 grozījumiem)

Download

 

Explore WIPO