Latvia

Ministru kabineta 2009.gada 10.februārī noteikumi Nr.126 'Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība'

Download