Lithuania

1999 m. rugsėjo 21 d. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas Nr. VIII-1328 (su pakeitimais, padarytais 2010 m. balandžio 13 d. įstatymu Nr. XI-749)

Download