Lithuania

Dėl Autorinio Atlyginimo Už Kūrinių Atgaminimą Reprografijos Būdu (Fotokopijavimo Ar Kitu Būdu Popieriuje) Mokėjimo Tvarkos Patvirtinimo 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 181

Download