Lithuania

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, patvirtintas 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. balandžio 21 d. įstatymu Nr. XI-1350)

Download