Lithuania

2000 m. spalio 10 d. Prekių ženklų įstatymas Nr. VIII-1981 (su pakeitimais, padarytais 2006 m. birželio 8 d. įstatymu Nr. X-651)

Download