Czech Republic

Law No. 441/2003 Coll. of 3 December 2003, on Trademarks and on Amendments to Act No. 6/2002 on Judgements, Judges, Assessors and State Judgement Administration and on Amendments to Some Other Acts (Act on Courts and Judges) in the Wording of Later Regulations

Year of Version:2003
Date of Entry into Force:April 1, 2004
Date of Text (Enacted):December 3, 2003
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Enforcement of IP and Related Laws, Trademarks
Notes:- Date of Entry into Force: See Part III Section 56 for further details.
- This Act refers to 'Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20th December 1993 on the Community Trade Mark'.
Available Texts: 
Czech

Zákon č. 441/2003 Sb. dne 3. prosince 2003, o ochranných známkách ao změně zákona č. 6 / 2002 o soudních rozhodnutí, soudcích, přísedících a státní Rozsudek správě ao změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 441/2003 Sb. dne 3. prosince 2003, o ochranných známkách ao změně zákona č. 6 / 2002 o soudních rozhodnutí, soudcích, přísedících a státní Rozsudek správě ao změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, Complete document (pdf) [134 KB]

English

Law No. 441/2003 Coll. of 3 December 2003, on Trademarks and on Amendments to Act No. 6/2002 on Judgements, Judges, Assessors and State Judgement Administration and on Amendments to Some Other Acts (Act on Courts and Judges) in the Wording of Later Regulations Law No. 441/2003 Coll. of 3 December 2003, on Trademarks and on Amendments to Act No. 6/2002 on Judgements, Judges, Assessors and State Judgement Administration and on Amendments to Some Other Acts (Act on Courts and Judges) in the Wording of Later Regulations, Complete document (pdf) [96 KB] Law No. 441/2003 Coll. of 3 December 2003, on Trademarks and on Amendments to Act No. 6/2002 on Judgements, Judges, Assessors and State Judgement Administration and on Amendments to Some Other Acts (Act on Courts and Judges) in the Wording of Later Regulations, Complete document (htm) [121 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
Historical Versions:
WIPO Lex No.:CZ035