Azerbaijan

Resolution of the President of the Republic of Azerbaijan on the approval of the “Agreement between the Copyright Agency of the Republic of Azerbaijan and the Russian Copyright Society on the collective management of authors’ property rights and mutual assistance” signed in Baku on 31 May 2001

Year of Version:2001
Date of Text:December 21, 2001
Type of Text:Treaty Approvals
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts: 
Azerbaijani

2001-ci il mayin 31-də Baki şəhərində imzalanmış Müəlliflərin əmlak hüquqlarının kollektvi əsasda idarə olunması və qarşılıqlı yardım göstərilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikası Hüquqları Agentliyi və Rusiya Müəllif Cəmiyyəti arasında Sazişin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 2001-ci il mayin 31-də Baki şəhərində imzalanmış Müəlliflərin əmlak hüquqlarının kollektvi əsasda idarə olunması və qarşılıqlı yardım göstərilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikası Hüquqları Agentliyi və Rusiya Müəllif Cəmiyyəti arasında Sazişin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Complete document (pdf) [45 KB]

WIPO Lex No.:AZ085

Shortcuts

Azerbaijan