Azerbaijan

Law of the Republic of Azerbaijan on joining the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Designs

Year of Version:2010
Date of Text:June 22, 2010
Type of Text:Treaty Approvals
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Industrial Designs, Industrial Property
Notes:The law contains the text of the Act in Azerbaijani
Available Texts: 
Azerbaijani

Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa Müqaviləsinin Cenevrə Aktına qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa Müqaviləsinin Cenevrə Aktına qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Complete document (pdf) [426 KB] Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa Müqaviləsinin Cenevrə Aktına qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Complete document (htm) [2260 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Treaties:
WIPO Lex No.:AZ083

Shortcuts

Azerbaijan