Azerbaijan

Law of the Republic of Azerbaijan on joining the Locarno Agreement establishing an international classification for industrial designs

Year of Version:2003
Date of Text:May 13, 2003
Type of Text:Treaty Approvals
Subject Matter:Industrial Designs, Industrial Property
Notes:The law contains the text of the Agreement in Azerbaijani
Available Texts: 
Azerbaijani

Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Sənaye nümunələrinin beynəlxalq təsnifatının təsisi haqqında Lokarno Sazişinə qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Sənaye nümunələrinin beynəlxalq təsnifatının təsisi haqqında Lokarno Sazişinə qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Complete document (pdf) [233 KB] Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Sənaye nümunələrinin beynəlxalq təsnifatının təsisi haqqında Lokarno Sazişinə qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Complete document (htm) [747 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Treaties:
WIPO Lex No.:AZ082

Shortcuts

Azerbaijan