Azerbaijan

Law of the Republic of Azerbaijan on approval of the Agreement between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the Republic of Uzbekistan on cooperation in the field of copyright and related rights

Year of Version:1997
Date of Entry into Force:July 31, 1997
Date of Text:June 26, 1997
Type of Text:Treaty Approvals
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Notes:Azerbaijani version of the law contains the text of the agreement
Available Texts: 
Azerbaijani

Azərbaycan Respublikası Höküməti ilə Özbəkistan Respublikası Höküməti arasında müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların qorunması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikası Höküməti ilə Özbəkistan Respublikası Höküməti arasında müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların qorunması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Complete document (pdf) [58 KB]

Russian

Закон Азербайджанской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав» Закон Азербайджанской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав», Complete document (pdf) [94 KB] Закон Азербайджанской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав», Complete document (htm) [5 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

WIPO Lex No.:AZ078

Shortcuts

Azerbaijan