Poland

Prime Ministerial Decree of May 20, 2008, on the Registers maintained by the Polish Patent Office

Year of Version:2008
Date of Text (Issued):May 20, 2008
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body, Patents (Inventions)
Available Texts: 
Polish

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Complete document (pdf) [413 KB]

WIPO Lex No.:PL048

Shortcuts

Poland