World Intellectual Property Organization

Poland

Prime Ministerial Decree of June 17, 2002 on the Application Expertise and Asesury and Evaluation Activities Performed by the Assessor's Expert in the Polish Patent Office

Year of Version:2002
Date of Text (Issued):June 17, 2002
Type of Text:IP Laws: issued by the Executive
Subject Matter:IP Regulatory Body, Patents (Inventions)
Available Texts: 
Polish

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynnoÊci eksperta
w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynnoÊci eksperta<br/>w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej., Complete document (pdf) [26 KB]

WIPO Lex No.:PL042

Shortcuts

Poland

Explore WIPO