Poland

Prime Ministerial Decree of June 17, 2002, on the Application Expertise and Asesury and Evaluation Activities Performed by the Assessor's Expert in the Polish Patent Office

Year of Version:2002
Date of Text (Issued):June 17, 2002
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body, Patents (Inventions)
Available Texts: 
Polish

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynnoÊci eksperta
w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynnoÊci eksperta<br/>w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej., Complete document (pdf) [26 KB]

WIPO Lex No.:PL042

Shortcuts

Poland