Azerbaijan

Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan on the State Registry of Inventions, Industrial Designs and Trademarks in the Republic of Azerbaijan

Year of Version:2010
Date of Text (Issued):August 25, 1992
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Industrial Designs, Patents (Inventions), Trademarks
Available Texts: 
Azerbaijani

Azərbaycan Respublikasında ixtiraların, sənaye nümunələrinin və mal nişanlarının dövlət qeydiyyatın alınması haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı Azərbaycan Respublikasında ixtiraların, sənaye nümunələrinin və mal nişanlarının dövlət qeydiyyatın alınması haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, Complete document (pdf) [139 KB] Azərbaycan Respublikasında ixtiraların, sənaye nümunələrinin və mal nişanlarının dövlət qeydiyyatın alınması haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, Complete document (htm) [97 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AZ066

Shortcuts

Azerbaijan