Azerbaijan

Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No. 196 of December 21, 2009, on Amending Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No. 749 of August 19, 1998, on the Application of the Law on Trademarks and Geographical Indications

Year of Version:2009
Date of Text (Issued):December 21, 2009
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Geographical Indications, IP Regulatory Body, Trademarks
Available Texts: 
Azerbaijani

'Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında' Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə' Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 19 avqust tarixli 749 nömrəli fərmanına əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 21 dekabr 2009-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 'Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında' Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə' Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 19 avqust tarixli 749 nömrəli fərmanına əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 21 dekabr 2009-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı, Complete document (pdf) [133 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AZ039

Shortcuts

Azerbaijan