Azerbaijan

Resolution of the President of the Republic of Azerbaijan on the application of the Law of the Republic of Azerbaijan on amending some legislative acts of the Republic of Azerbaijan in connection with the application of the Law of the Republic of Azerbaijan on Legal Protection of Databases

Year of Version:2005
Date of Entry into Force:June 11, 2005
Date of Text (Issued):June 3, 2005
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts: 
Azerbaijani

Məlumat topluların hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiqi ilə əlaqədər Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasını Prezidentinin sərəncamı Məlumat topluların hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiqi ilə əlaqədər Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasını Prezidentinin sərəncamı, Complete document (pdf) [43 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AZ030

Shortcuts

Azerbaijan