Serbia

Regulation on Applications and Register of Trademarks (Official gazette of the Republic of Serbia No. 43/2010)

Year of Version:2010
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body, Trademarks
Available Texts: 
Serbian

Уредбу о садржини регистра пријава и егистра жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа Уредбу о садржини регистра пријава и егистра жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа, Complete document (pdf) [181 KB] Уредбу о садржини регистра пријава и егистра жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа, Complete document (htm) [444 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:RS030

Shortcuts

Serbia