Serbia

Regulation on Applications and Register of Trademarks

Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Industrial Property, Trademarks
Notes:Courtesy Translation of WIPO ©
Available Texts: 
Serbian

УРЕДБУ О САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И ЕГИСТРА ЖИГОВА, САДРЖИНИ
ЗАХТЕВА И ПРЕДЛОГА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИГА И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА УРЕДБУ О САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И ЕГИСТРА ЖИГОВА, САДРЖИНИ<br/>ЗАХТЕВА И ПРЕДЛОГА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИГА И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, Complete document (pdf) [181 KB] УРЕДБУ О САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И ЕГИСТРА ЖИГОВА, САДРЖИНИ<br/>ЗАХТЕВА И ПРЕДЛОГА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИГА И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, Complete document (htm) [444 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:

Relates to

WIPO Lex No.:RS030

Shortcuts

Serbia