World Intellectual Property Organization

Netherlands

Law of March 6, 2003 Containing Provisions on the Supervision of Collective Societies for Copyright and Related Rights

Year of current version:2003
Date of entry into force of original text:July 15, 2003
Date of Text (Enacted):March 6, 2003
Type of Text:IP-related Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body
Available Texts: 
Dutch

Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten), Complete document (pdf) [38 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:NL056

Shortcuts

Netherlands

Explore WIPO