Turkey

Regulations on Neighboring Rights to the Authors of Works

Year of Version:1997
Date of Entry into Force:November 16, 1997
Date of Text (Issued):November 16, 1997
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Notes:
The notification by Turkey to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'This Regulation covers principles and rules to regulate neighboring rights, and the rights of performers, phonogram producers and broadcasting organizations.'
Date of entry into force: See Article 25 for further details.

Yürürlüğe giriş tarihi: Ayrıntılı bilgi icin 25. maddeye bakınız.
Dünya Ticaret Orgütü aşağıdakileri bildirdi:
Bu Yönetmelik fikir ve sanat eserlerini özgün biçimde icra eden, yorumlayan, icracı sanatçılarla, bu icrayı ya da sesleri ilk kez tespit eden ses taşıyıcısı yapımcıları ve radyo ve televizyon kuruluşlarının eser sahibinin haklarına komşu haklarının düzenlenmesine ilişkin ilke ve esasları kapsar.
Available Texts: 
English

Regulations on Neighboring Rights to the Authors of Works Regulations on Neighboring Rights to the Authors of Works, Complete document (pdf) [28 KB] Regulations on Neighboring Rights to the Authors of Works, Complete document (htm) [22 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Turkish

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği, Complete document (pdf) [80 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:TR005

Shortcuts

Turkey