Netherlands

Act of December 21, 1995, proposing the Amendments to the Copyright Act 1912, and the Act on Related Rights in accordance with the 'Council Directive No. 93/98/EEC of October 29, 1993 Harmonizing the Term of Protection of Copyright and Certain Related Rights (OJL 290 24/11/93), and the Council Directive 92/100/EEC of November 19, 1992 on Rental Right And Lending Right and on Certain Rights Related to Copyright in The Field of Intellectual Property (OJL 346 27/11/92)

Year of Version:1995
Date of Entry into Force:1996
Date of Text (Enacted):December 21, 1995
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts: 
Dutch

Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de voorstellen van wet tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290) en in verband met de richtlijn van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de voorstellen van wet tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290) en in verband met de richtlijn van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, Complete document (pdf) [32 KB] Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de voorstellen van wet tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290) en in verband met de richtlijn van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, Complete document (htm) [4 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:NL009

Shortcuts

Netherlands