Netherlands

Act of December 21, 1995, on Amendments to the Copyright Act 1912 and the Act on Related Rights in accordance with the Council Directive of November 19, 1992 on Rental Rights and Lending Rights and on Certain related Rights in the field of Intellectual Property (OJL 346 27/11/92)

Year of Version:1995
Date of Entry into Force:December 28, 1995
Date of Text (Enacted):December 21, 1995
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts: 
Dutch

Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, Complete document (pdf) [14 KB] Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, Complete document (htm) [13 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:NL008

Shortcuts

Netherlands