Slovakia

Decree No. 589/2007 Coll. of the Ministry of Culture of the Slovak Republic of 3 December 2007, laying down details on a single labelling system for audiovisual works, audio recordings of artistic performances, multimedia works, programmes and other components of programme services, and on the means of its application (as amended up to Decree No. 446/2013 Coll.)

Year of Version:2014
Date of Entry into Force:January 1, 2008
Date of Text (Issued):December 3, 2007
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body
Available Texts: 
Slovak

Vyhláška č. 589/2007 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel,programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (v znení vyhláška č. 44/2013 Z.z.) Vyhláška č. 589/2007 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel,programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (v znení vyhláška č. 44/2013 Z.z.), Complete document (pdf) [279 KB] Vyhláška č. 589/2007 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel,programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (v znení vyhláška č. 44/2013 Z.z.), Complete document (htm) [26 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:SK128

Shortcuts

Slovakia