Kyrgyzstan

Regulation on Fees for Registration of Copyright and Related Rights and Topographies of Integrated Circuits (approved by the Decision of the Government of the Kyrgyz Republic No. 522 of October 3, 2016)

Year of Version:2016
Date of Entry into Force:October 11, 2016
Date of Text (Issued):October 3, 2016
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body, Layout Designs of Integrated Circuits
Available Texts: 
Kirghiz

Автордук укук, чектеш укуктар объектилерин жана интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 522 токтому менен бекитилген) Автордук укук, чектеш укуктар объектилерин жана интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 522 токтому менен бекитилген), Complete document (pdf) [97 KB] Автордук укук, чектеш укуктар объектилерин жана интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 522 токтому менен бекитилген), Complete document (htm) [47 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Положение о сборах за регистрацию объектов авторского права, смежных прав и топологий интегральных микросхем (Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 03.10.2016 № 522) Положение о сборах за регистрацию объектов авторского права, смежных прав и топологий интегральных микросхем (Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 03.10.2016 № 522), Complete document (pdf) [98 KB] Положение о сборах за регистрацию объектов авторского права, смежных прав и топологий интегральных микросхем (Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 03.10.2016 № 522), Complete document (htm) [45 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
Historical Versions:
WIPO Lex No.:KG177

Shortcuts

Kyrgyzstan