Kyrgyzstan

Regulation on Distribution of Royalties for the use of Copyright and Neighboring Rights (Approved by Joint Decisions No. 5 of August 6, 2013 & No. 135 of August 12, 2013)

Year of Version:2013
Date of Entry into Force:August 13, 2013
Date of Text (Issued):August 13, 2013
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body
Available Texts: 
Kirghiz

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн Регламенти (2013-жылдын 6-августундагы № 5 чечими менен жактырылган) Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн Регламенти (2013-жылдын 6-августундагы № 5 чечими менен жактырылган), Complete document (pdf) [209 KB] Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн Регламенти (2013-жылдын 6-августундагы № 5 чечими менен жактырылган), Complete document (htm) [364 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Регламент распределения авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (В редакции 6 августа 2013 года № 5) Регламент распределения авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (В редакции 6 августа 2013 года № 5), Complete document (pdf) [206 KB] Регламент распределения авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (В редакции 6 августа 2013 года № 5), Complete document (htm) [375 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
Historical Versions:
WIPO Lex No.:KG165

Shortcuts

Kyrgyzstan