Kyrgyzstan

Regulation on Minimal Fees for Use of Objects of Copyright and Neighbouring Rights (as amended up to Decision No. 280 of May 27, 2013)

Year of Version:2013
Date of Entry into Force:July 22, 2002
Date of Text (Issued):July 22, 2002
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body
Available Texts: 
Kirghiz

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо (2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык) Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо (2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык), Complete document (pdf) [161 KB] Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо (2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык), Complete document (htm) [92 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (В редакции 27 мая 2013 года N 280) Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (В редакции 27 мая 2013 года N 280), Complete document (pdf) [157 KB] Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (В редакции 27 мая 2013 года N 280), Complete document (htm) [92 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:KG163

Shortcuts

Kyrgyzstan