Kyrgyzstan

Regulation on Minimal Fees for Use of Copyright and Related Rights (as amended up to Decision of the Government of the Kyrgyz Republic No. 280 of May 27, 2013)

Year of Version:2013
Date of Text (Issued):July 22, 2002
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body
Available Texts: 
Kirghiz

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы № 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык) Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы № 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык), Complete document (pdf) [161 KB] Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө Жобо (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы № 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык), Complete document (htm) [92 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (В редакции постановлений Правительства КР от 27.03.2013 г. № 280) Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (В редакции постановлений Правительства КР от 27.03.2013 г.  № 280), Complete document (pdf) [157 KB] Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (В редакции постановлений Правительства КР от 27.03.2013 г.  № 280), Complete document (htm) [92 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:KG163

Shortcuts

Kyrgyzstan