Denmark

Law Amending the Law on the Administration of Justice and the Law on the European Community Convention (Accession of San Sebastian Convention and the Lugano Convention)

Year of Version:1995
Date of Text (Enacted):March 29, 1995
Type of Text:IP-related Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Enforcement of IP and Related Laws
Available Texts: 
Danish

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om EF-domskonventionen m.v. og lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav (Tiltrædelse af San Sebastian-konventionen og Luganokonventionen) Lov om ændring af retsplejeloven, lov om EF-domskonventionen m.v. og lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav (Tiltrædelse af San Sebastian-konventionen og Luganokonventionen), Complete document (pdf) [21 KB] Lov om ændring af retsplejeloven, lov om EF-domskonventionen m.v. og lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav (Tiltrædelse af San Sebastian-konventionen og Luganokonventionen), Complete document (htm) [3 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

WIPO Lex No.:DK052

Shortcuts

Denmark