Turkey

Law No. 657 of July 14, 1965 on Civil Servants

Year of Version:2011
Date of Entry into Force:July 23, 1965
Date of Text (Enacted):July 14, 1965
Type of Text:IP-related Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Undisclosed Information (Trade Secrets)
Notes:
The notification by Turkey to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'The law deals with service, appointment, promotion requirements and features of civil servants in addition to their rights and responsibilities while acting as a civil servant.
Civil servants employed in the Ministries (such as Ministry of Health, Agriculture, Cultural Affairs), directly related to intellectual and industrial property, and in the institutes (such as Turkish Patent Institute) are all in the scope of the Law No. 657 on Civil Servants.
Article 31 prohibits to divulge secret business information related to their service.'

Dünya Ticaret Orgütü aşağıdakileri bildirdi:
anun, devlet memurlarının hizmet, tayin, terfi şartları ve devlet memurluğunun hizmet şartlarını, memurların bu sıfatla hareket ederken hak ve sorumlulukları ile ilgilidir.
Doğrudan fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili Bakanlıklar (Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gibi), ve enstitülerde (örneğin Türk Patent Enstitüsü gibi) çalışan devlet memurları 657 sayılı Devlet Memurları Kanun kapsamındadır.
Madde 31, hizmetleri ile ilgili ticari sır bilgilerini ifşa etmelerini yasaklar.'
Available Texts: 
Turkish

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Complete document (pdf) [604 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:TR107

Shortcuts

Turkey