Turkey

Regulation on Authorization of Pharmaceutical Products for Human Use

Year of Version:2011
Date of Text (Issued):January 19, 2005
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Patents (Inventions), Undisclosed Information (Trade Secrets)
Notes:
Article 36 refers to undisclosed information: Article brings responsibility on the Ministry of Health to protect the secrecy of information disclosed by the applicant during the application of marketing permission.

Date of entry into force of basic text: see Article 31 for further detail.

Madde 36 açıklanmamış bilgilerine başvurur: Madde pazarlama izni başvuru sırasında başvuru sahibi tarafından açıklanan bilgilerin gizliliğini korumak için Sağlık Bakanlığına sorumluluk getiriyor.

Temel metnin yürürlüğe giriş tarihi: daha fazla detay için bkz. Madde 31.
Available Texts: 
Turkish

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği, Complete document (pdf) [403 KB]

Historical Versions:
WIPO Lex No.:TR106

Shortcuts

Turkey