Slovakia

Act No. 279/2007 Coll. amending and supplementing Act No. 469/2003 Coll. on Designations of Origin and Geographical Indications for Products and amending Some Provisions of Act No. 145/1995 Coll. on Administrative Fees

Year of Version:2007
Date of Entry into Force:July 1, 2007
Date of Text (Enacted):May 10, 2007
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Geographical Indications, IP Regulatory Body
Available Texts: 
Slovak

Zákon č. 279/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Zákon č. 279/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Complete document (pdf) [70 KB] Zákon č. 279/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Complete document (htm) [111 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:SK054

Shortcuts

Slovakia