Bilaga E

Filstorlek och format för e-postkommunikation

Förutom i de fall då något annat har kommit överens om med Centret, får storleken på varje e-mail (inklusive bilagor) som skickas till Centret i samband med ett .eu förfarande inte överstiga 10 MB (tio megabyte). När större mängder data behöver överföras kan filerna "delas" över mer än ett e-mail.

Storlek och format för enskilda filer (till exempel bifogad fil till ett e-mail)

Förutom i de fall då något annat har kommit överens om med Centret, får storleken på varje enskild fil (som till exempel ett WORD dokument, en PDF fil eller ett Excel dokument) som skickas till Centret i samband med ett .eu förfarande, inte överstiga 10 MB (tio megabyte). När större mängder data behöver överföras kan de större filerna "delas" i flera mindre filer eller dokument som var och en inte överstiger 10 MB.

Total filstorlek för .eu ärenden

Den totala storleken på ett klagomål eller svaromål (inklusive eventuella bilagor) som har lämnats in som del av ett .eu ärende får inte överstiga 50 MB (femtio megabyte), förutom i undantagsfall (inklusive i de ärenden då ett flertal domännamn ingår i förfarandet) där det tidigare har kommit överens om med Centret.