Schema för avgifter för .eu

Följande schema för avgifter ska gälla i samband med de administrativa domännamnsförfaranden som handläggs av WIPO Arbitration and Mediation Center ("Centret") enligt Regler för tvistlösning om domännamn i toppdomänen .eu ("ADR Regler").

En Tvistlösare

Antal domännamn som ingår i klagomålet (EUR)

1 till 5

1300 EUR [Tvistlösare: 900 EUR; WIPO Centret: 400 EUR]

6 till 10

1600 EUR [Tvistlösare: 1100 EUR; WIPO Centret: 500 EUR]

Mer än 10

Beslutas i samråd med WIPO Centret

Tre Tvistlösare

Antal domännamn som ingår i klagomålet (EUR)

1 till 5

3100 EUR [Panelens Ordförande: 1200 EUR; Panelkandidater: 600 EUR; WIPO Centret: 700 EUR]

6 till 10

4000 EUR [Panelens Ordförande: 1500 EUR; Panelkandidater: 800 EUR; WIPO Centret: 900 EUR]

Mer än 10

Beslutas i samråd med WIPO Centret

.eu Begäran om ändring av språk för ADR ärendet .eu Klagandens begäran om omprövning av återkallandet av Klagomålet
En Panelist 500 EUR En Panelist 500 EUR

1. Avgiften består av ett belopp som behålls av WIPO Centret som en handläggningsavgift och ett belopp som ska betalas till en Tvistlösare.

2. Betalningar ska göras på något av följande sätt:

Banköverföring (för betalningar i EUR):

Förmånstagare:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Kontonummer (IBAN): CH3304835048708082003
Swift Code: CRESCHZZ80A
Bank: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(När ni gör en överföring, var god ange anledningen till betalningen, inklusive det omtvistade domännamnet(en) (obligatoriskt), den betalande parten och, om möjligt, WIPO ärendets referens.)

Kreditkort (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Betalning med kreditkort ska göras via WIPO Centrets säkra online Domännamns Kreditkort Betalningstjänst. För betalningsrelaterade frågor eller problem, var god ring (+41 22) 338 8247. Av säkerhetsskäl är denna online betalningstjänst det enda sättet på vilket kreditkortsbetalningar kan godtas.

WIPO Konto: avdrag från WIPO Kontonummer

3. Betalningar med check eller kontant kan inte godtas. Betalningscheckar kommer att skickas tillbaka till avsändaren.

4. Alla bankavgifter, överföringsavgifter eller andra belopp som kan komma att tas ut i samband med en betalning som gjorts till WIPO Centret ska täckas av den part som betalar.