Zoznam poplatkov pre .eu

Nasledujúci zoznam poplatkov sa vzťahuje na akékoľvek administratívne konanie k názvu domény, ktoré je administrované Arbitrážnym a mediačným centrom WIPO (“Centrum”) podľa Pravidiel riešenia sporov týkajúcich sa domén .eu (“Pravidlá ADR”).

Jednočlenný senát

Počet názvov domén zahrnutých v žalobe Poplatok (v EUR)

1 až 5

1 300 [člen senátu: 900; Centrum WIPO: 400]

6 až 10

1 600 [člen senátu: 1100; Centrum WIPO: 500]

Viac ako 10

bude určený po konzultácii s Centrom WIPO

Trojčlenný senát

Počet názvov domén zahrnutých v žalobe Poplatok (v EUR)

1 až 5

3 100 [Predsedajúci člen senátu: 1200; iný člen senátu: 600; Centrum WIPO: 700]

6 až 10

4000 [Predsedajúci člen senátu: 1500; iný člen senátu: 800; Centrum WIPO: 900]

Viac ako 10

bude určený po konzultácii s Centrom WIPO

Žiadosť o zmenu jazyka Odvolanie voči späťvzatiu žaloby
Jednočlenný senát 500 EUR Jednočlenný senát 500 EUR

1. Poplatok pozostáva zo sumy, ktorú si ponechá Centrum WIPO ako administratívny poplatok, a sumy, ktorá bude vyplatená členovi senátu.

2. Platbu možno vykonať len jedným z nasledovných spôsobov:

Bankový prevod (pre platbu v EUR):

Príjemca:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Číslo účtu (IBAN): CH3304835048708082003
Swift kód: CRESCHZZ80A
Banka: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(Pri platobnom príkaze prosím uveďte účel platby, vrátane sporného názvu domény (sporných názvov domén) (povinne), platiacu stranu a ak je dostupná aj spisovú značku WIPO.)

Kreditná karta (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Platba kreditnou kartou musí byť vykonaná prostredníctvom zabezpečnej online platobnej služby pre kreditné karty v súvislosti s doménovými názvami prevádzkovanej Centrom WIPO. V prípade otázok alebo obtiaží súvisiacich s platbou prosím volajte na (+41 22) 338 8247. Z bezpečnostných dôvodov je táto funkcionalita na realizáciu online platieb jediným prostriedkom, akým je možné vykonať platbu kreditnou kartou.

Bežný účet WIPO (WIPO Current Acount): odpísaním z čísla bežného účtu WIPO

3. Platby šekom alebo v hotovosti nebudú akceptované. Šeky budú vrátené odosielateľovi.

4. Všetky bankové poplatky, poplatky za prevod a iné sumy, ktoré môžu byť uložené v spojitosti s platbou vykonanou v prospech Centra WIPO, bude znášať strana, ktorá platbu realizovala.