Rozmiar i format plików

Załącznik E

Rozmiar plików w komunikacji drogą elektroniczną (e-mail)

Jeżeli nie uzgodniono inaczej z Centrum, rozmiar wiadomości e-mail (wraz z załącznikami) wysłanej do Centrum w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczących domen .eu nie może przekraczać 10 MB (dziesięciu megabajtów). Jeżeli istnieje konieczność przesłania większej ilości danych, pliki mogą zostać przesłane w więcej niż jednej wiadomości e-mail.

Rozmiar pojedynczych plików (np. załączniki w wiadomościach e-mail)

Jeżeli nie uzgodniono inaczej z Centrum, rozmiar pojedynczego pliku (takiego jak dokument Word, PDF lub Excel) wysłanego do Centrum w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczących domen .eu nie może przekraczać 10 MB (dziesięciu megabajtów). Jeżeli istnieje konieczność przesłania większej ilości danych, większe pliki mogą zostać podzielone na kilka pojedynczych plików lub dokumentów. Rozmiar pojedynczego pliku lub dokumentu nie może przekraczać 10 MB.

Całkowity rozmiar plików przesyłanych w toku postępowania dotyczącego domen .eu

Całkowity rozmiar Pozwu lub Odpowiedzi na Pozew (wraz z załącznikami) wnoszonych w toku postępowania dotyczącego domen .eu nie może przekraczać 50 MB (pięćdziesięciu megabajtów). Wyjątki od tej zasady mogą zaistnieć jedynie w wyjątkowych przypadkach (między innymi w przypadku pism procesowych wymieniających znaczną liczbę domen będących przedmiotem sporu) i po uprzednim uzgodnieniu z Centrum.