Bestandsgrootte en Format Modaliteiten

ANNEX E

Bestandsgrootte voor E-mail Berichten

Tenzij vooraf anders overeengekomen met het Center, zal een enkel e-mail bericht (inclusief bijlagen) verzonden aan het Center in een .eu procedure niet groter zijn dan 10 MB (tien megabytes). In het geval er grotere hoeveelheden informatie dienen te worden verzonden, kunnen de bestanden worden verdeeld over meerdere e-mail berichten.

Bestandsgrootte voor individuele bestanden

(e.g., bijlage bij een e-mail)
Tenzij vooraf anders overeengekomen met het Center, zal ieder bestand (zoals een document in Word, PDF of Excel format) verzonden aan het Center in een .eu procedure niet groter zijn dan 10 MB (tien megabytes). In het geval er grotere hoeveelheden informatie dienen te worden verzonden, kunnen bestanden worden gedeeld in een aantal separate bestanden die ieder 10 MB (tien megabytes) niet overschrijden.

Totale Bestandsgrootte voor .eu Zaken

De totale grootte van een klacht of verweerschrift (inclusief bijlagen) ingediend in een .eu procedure zal niet groter zijn dan 50 MB (vijftig megabytes), behalve in uitzonderlijke omstandigheden (inclusief het geval dat het geschil een grote hoeveelheid domeinnamen betreft) en zulks vooraf is overeengekomen met het Center.