Skeda tat-Tariffi għad-.eu

L’iskeda tat-tariffi sussegwenti għandha ti[i applikata in konnessjoni ma kwalunkwe proċess amministrattiv fir-rigward ta’ domain name, liema proċess se jkun amministrat miċ-Ċentru tal-Arbitraġġ u medjazzjoni tal-WIPO (iċ-“Ċentru”) taħt ir-Regoli tad-.eu għal Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwmin (ir-“regoli tal-ADR”).

Membru tal – Bord Uniku

In-numru ta’ domain names li ġew inklużi fl-ilment Tariffa (EWRO)

Minn 1 sa 5

1300 (Membru: 900; Ċentru tal-WIPO: 400)

Minn 6 sa 10

1600 (Membru: 1100; Ċentru tal-WIPO: 500)

Aktar minn 10

Tiġi deċiża b’konsultazzjoni maċ-Ċentru tal-WIPO

Tliet Membri tal-Bord

In-numru ta’ domain names li ġew inklużi fl-ilment Tariffa (EWRO)

Minn 1 sa 5

3100 (Membru Sedenti: 1200; Ko-Membru: 600; Ċentru tal-WIPO: 700)

Minn 6 sa 10

4000 (Membru: 1500; Ko-Membru: 800; Ċentru tal-WIPO: 900)

Aktar minn 10

Tiġi deċiża b’konsultazzjoni maċ-Ċentru tal-WIPO

Talba għal-bdil fil-lingwa Kontestazzjoni għall-irtirar tal-Ilment
Membru tal-Bord Uniku €500 Membru tal-Bord Uniku €500

1. It-tariffa tikkonsisti f’ammont li jkun miżmum miċ-Ċentru tal-WIPO bħala ħlas t’amministrazzjoni u f’ammont sabiex jitħallas il-Membru tal-Bord.

2. Il-pagamenti għandhom ikunu magħmulin biss bil-mezzi hawn imsemmijin:

Trasferiment bankarju (għal pagamenti fil-munita Ewro)

Benefiċċjarju:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Numru tal – Kont (IBAN): CH3304835048708082003
Kodiċi Swift: CRESCHZZ80A
Bank: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(Meta tagħmel it-trasferiment, jekk jogħġbok, indika ir-raguni tal-pagament, u inkludi d-domain names li qed tilmenta dwarhom (rekwiżit obbligatorju), il-parti li qed iħallas, jekk hu disponibbli, ir-referenza tal-kawża tal-WIPO.

Karta tal-Kreditu (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Pagamenti li jsiru bil-Karta tal-Kreditu għandhom jiġu magħmulin permezz tas-‘secure online Domain Name Credit Cad Payment Service’ taċ-Ċentru tal-WIPO. Għal diffikultajiet jew mistoqsijiet relatati mal-pagamenti, ċempel fuq (+41 22) 338 8247. Għar-raġunijiet ta’ sigurta tad-data, il-pagament elettroniku min fuq l-internet jista jsir biss u aċċettat permezz tal-użu ta’ Karta tal-Kreditu.

3. Pagamenti b’ċekk jew flus kontanti ma jiġux aċċettati. Ċekkijiet jiġu rritornati lill-mittenti.

4. Kwalunkwe ħlas bankarju, ħlas għat-trasferiment jew ammont li jista jkunu impost f'konnessjoni mal-pagament dovut lejn iċ-Ċentru tal-WIPO għandu jiġi mħalals mill-Parti li qed jagħmel dan il-pagament.