Failu izmēra un formāta prasības

E pielikums

Failu izmēra prasības saziņai e-pastā

Ja vien ar Centru nav panākta cita iepriekšēja vienošanās, jebkura viena e-pasta sūtījuma izmērs (ieskaitot pielikumus), kas nosūtīts Centram saistībā ar jebkādu .eu administratīvo procesu, nedrīkst būt lielāks par 10 MB (desmit megabaitiem). Ja nepieciešams nosūtīt lielāku datu apjomu, failus var “sadalīt” vairākos e-pasta sūtījumos.

Prasības atsevišķu failu izmēram (piem., e-pasta pielikumam)

Ja vien ar Centru nav panākta cita iepriekšēja vienošanās, jebkura atsevišķa faila izmērs (piemēram, Word, PDF vai Excel formātā sagatavotu dokumentu), kas nosūtīts Centram saistībā ar jebkādu .eu administratīvo procesu, pats par sevi nedrīkst būt lielāks par 10 MB (desmit megabaitiem). Ja nepieciešams nosūtīt lielāku datu apjomu, lielākus failus var “sadalīt” vairākos atsevišķos failos vai dokumentos, kas katrs atsevišķi nepārsniedz 10 MB.

Failu kopējā izmēra prasības .eu lietās

Kopējais tādas sūdzības vai atbildes (tostarp jebkuru pielikumu) izmērs, kas iesniegta saistībā ar .eu strīdu, nedrīkst pārsniegt 50 MB (piecdesmit megabaitus), ja vien nepastāv īpaši apstākļi (tostarp lietās, kurās ir liels apstrīdēto domēna vārdu skaits), par kuriem panākta iepriekšēja vienošanās ar Centru.