.eu Maksu saraksts

Zemāk esošais maksu saraksts ir piemērojams saistībā ar jebkādiem domēna vārdu administratīvajiem procesiem, kurus administrē WIPO Šķīrējtiesas un mediācijas centrs (“Centrs”) saskaņā ar eu. Alternatīvās strīdu izšķiršanas reglamentu (“ADR reglaments”).

Viens Šķīrējtiesnesis

Sūdzībā iekļauto domēna vārdu skaits Maksa (EIRO)

1 līdz 5

1300 [Šķīrējtiesnesis: 900; WIPO Centrs: 400]

6 līdz 10

1600 [Šķīrējtiesnesis: 1100; WIPO Centrs: 500]

Vairāk nekā 10

Tiek noteikta pārrunās ar WIPO Centru

Trīs Šķīrējtiesneši

Sūdzībā iekļauto domēna vārdu skaits Maksa (EIRO)

1 līdz 5

3100 [Komisijas priekšsēdētājs: 1200; Šķīrējtiesnesis: 600; WIPO Centrs: 700]

6 līdz 10

4000 [Komisijas priekšsēdētājs: 1500; Šķīrējtiesnesis: 800; WIPO Centrs: 900]

Vairāk nekā 10

Tiek noteikta pārrunās ar WIPO Centru

Lūgums mainīt valodu Pieteikums par sūdzības atsaukšanas apstrīdēšanu
Viens Šķīrējtiesnesis: 500 EIRO Viens Šķīrējtiesnesis: 500 EIRO

1. Maksa sastāv no summas, kura tiek izmaksāta WIPO Centram kā administrācijas maksa, un summas, kura tiek izmaksāta Šķīrējtiesnesim.

2. Samaksu atļauts veikt tikai kādā no šiem veidiem:

Bankas pārskaitījums (maksājumiem EIRO valūtā):

Saņēmējs:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Konta numurs: CH3304835048708082003
Swift kods: CRESCHZZ80A
Banka: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(Veicot samaksu, lūdzu norādiet maksājuma mērķi, kā arī apstrīdēto/-os domēna vārdu/-us (obligāti), maksātāju un, ja pieejams, WIPO lietas numuru.)

Kredītkarte (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Kredītkartes maksājumi jāveic, izmantojot WIPO Centra drošo tiešsaistes Domēna vārdu kredītkaršu maksājumu sistēmu. Ja Jums rodas jautājumi par samaksu vai kādi sarežģījumi, lūdzu zvaniet uz tālruņa numuru (+41 22) 338 8247. Datu aizsardzības nolūkos kredītkaršu maksājumi tiek pieņemti tikai šajā tiešsaistes maksājumu sistēmā.

WIPO esošais konts: atskaitījums no WIPO esošā konta numura

Deduction from WIPO current account number

3. Samaksa ar čeka starpniecību vai skaidrā naudā netiek pieņemta. Čeki tiks atgriezti nosūtītājam.

4. Visas bankas izmaksas, pārskaitījuma maksas un citas summas, kas var tikt piemērotas par pārskaitījumu WIPO Centram, sedz maksātājs.