Dokumentų apimtis ir formatas

E PRIEDAS

Dokumentų apimtis komunikacijai elektroniniu paštu

Jeigu nėra atskiro susitarimo su Centru, bet kokios Centrui elektroniniu paštu siunčiamos komunikacijos (dokumento, įskaitant priedus), susijusios su .eu domeno vardo ginču, dydis neturi viršyti 10 MB (dešimties megabaitų). Esant poreikiui persiųsti didesnės apimties duomenis, dokumentai gali būti skaidomi į kelis elektroninius laiškus.

Pavienių dokumentų dydžio reikalavimai (pvz. elektroninių laiškų priedams)

Jeigu nėra atskiro susitarimo su Centru, bet kokio pavienio Centrui elektroniniu paštu siunčiamo dokumento (pavyzdžiui, dokumento Word, PDF ar Excel formatu), susijusio su .eu domeno vardo ginču, dydis neturi viršyti 10 MB (dešimties megabaitų). Esant poreikiui persiųsti didesnės apimties duomenis, dokumentai gali būti skaidomi į kelis atskirus dokumentus, nedidesnius nei 10 MB.

Bendri duomenų dydžio reikalavimai .eu domeno vardų ginčuose

Bendra ieškinio ar atsiliepimo (įskaitant visus priedus) apimtis, pateikta nagrinėjant .eu domeno vardo ginčą, neturi viršyti 50 MB (penkiasdešimties megabaitų), išskyrus ypatingas aplinkybes (pavyzdžiui, esant ginčui dėl didelio kiekio domeno vardų), kurios iš anksto suderinamos su Centru.