File méret és formai módozatok

E/ Melléklet

File méret módozatok email útján történt kapcsolattartás esetén

A Központtal történt előzetes megállapodás hiányában, bármely .eu eljárással kapcsolatban a Központtal email útján történő kapcsolattartás esetén (beleértve a mellékleteket is) az egyes emailek mérete nem haladhatja meg a 10 MB-t (tíz megabyte). Nagyobb terjedelmű adatok küldésének szükségessége esetén a file-okat meg kell osztani több email-re.

Egyenkénti file-okkal kapcsolatos méret módozatot (pl. email melléklet)

A Központtal történt előzetes megállapodás hiányában, bármely .eu eljárással kapcsolatban a Központnak küldött egyenkénti file (pl. Word, PDF vagy Excel formátumban küldött file) mérete nem haladhatja meg a 10 MB-t (tíz megabyte). Nagyobb terjedelmű adatok küldésének szükségessége esetén a file-okat meg kell osztani több, egyenként nem nagyobb, mint 10 MB méretű file-ra.

File-ok teljes méretével kapcsolatos módozatok .eu ügyeket illetően

Kivételes esetektől eltekintve (beleértve a nagyszámú, jogvita tárgyát képező domain nevekkel kapcsolatos ügyeket és erre vonatkozóan a Központtal történt előzetes megállapodást) a .eu jogvitával kapcsolatban benyújtott kérelem vagy válaszirat teljes mérete (beleértve a mellékleteket is) nem haladhatja meg az 50 MB-t (ötven megabyte).