Vrste veličina datoteke i formata

Prilog E

Vrste veličina datoteke za komunikaciju putem e-maila

Osim ako nije prethodno drukčije dogovoreno s Centrom, veličina bilo koje komunikacije putem e-maila (uključujući priloge) prenesena Centru u vezi s bilo kojim .eu postupkom neće biti veća od 10 MB (deset megabajta). Kada se moraju prenijeti veće količine podataka, datoteke se mogu „podijeliti“ na više od jedne komunikacije putem e-maila.

Vrste veličina za pojedinačne datoteke (npr. prilog e-mailu)

Osim ako nije prethodno drukčije dogovoreno s Centrom, veličina bilo koje pojedinačne datoteke (kao što je dokument u Word formatu, PDF formatu ili Excel formatu) poslane Centru u vezi s bilo kojim .eu postupkom neće sama po sebi biti veća od 10 MB (deset megabajta). Kada se moraju poslati veće količine podataka, veće datoteke se mogu „podijeliti“ na nekoliko pojedinačnih datoteka ili dokumenta od kojih svaki nije veći od 10 MB.

Vrsta ukupne veličine datoteke u .eu domenskim sporovima

Ukupna veličina tužbe ili odgovora na tužbu (uključujući bilo koje priloge) podnesene u vezi s .eu domenskim sporovima neće prelaziti 50 MB (pedeset megabajta), osim u iznimnim okolnostima (uključujući u slučajevima podnesaka koji se tiču velikog broja spornih naziva domena) kada je prethodno dogovoreno s Centrom.