Popis naknada za .eu domenske sporove

Sljedeći popis naknada primjenjivat će se u vezi s arbitražnim postupkom za naziv domene koji WIPO Centar za arbitražu i mirenje („Centar“) treba osigurati prema Pravilima za alternativno rješavanje .eu domenskih sporova („Pravila ARDS“).

Jedan Arbitar

Broj naziva domena obuhvaćen Tužbom Naknada (EURA)

1 do 5

1300 [Arbitar: 900; WIPO Centar: 400]

6 do 10

1600 [Arbitar: 1100; WIPO Centar: 500]

Više od 10

Bit će odlučeno u dogovoru s WIPO Centrom

Tri Arbitra

Broj naziva domena obuhvaćen Tužbom Naknada (EURA)

1 do 5

3100 [Predsjednik Arbitražnog vijeća: 1200; Suarbitar: 600; WIPO Centar: 700]

6 do 10

4000 [Predsjednik Arbitražnog vijeća: 1500; Suarbitar: 800; WIPO Centar: 900]

Više od 10

Bit će odlučeno u dogovoru s WIPO Centrom

Prijedlog za promjenu jezika Prigovor na povlačenje tužbe
Jedan Arbitar 500 EURA Jedan Arbitar 500 EURA

1. Naknada se sastoji od iznosa koji zadržava WIPO Centar kao administrativnu naknada i iznosa koji treba platiti Arbitru.

2. Uplate će se izvršiti samo na bilo koji od sljedećih načina:

Bankovni transfer (za plaćanja u EURIMA):

U korist:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Broj računa (IBAN): CH3304835048708082003
Swift kod: CRESCHZZ80A
Banka: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(Pri izvršavanju transfera, molimo navedite svrhu plaćanja, uključujući sporni/sporne naziv/nazive domene (obvezno), stranku koja vrši uplatu i, ako je dostupna, naznaku WIPO spora.)

Kreditna kartica (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Plaćanje kreditnom karticom treba izvršiti koristeći uslugu WIPO Centra sigurnosno plaćanje naziva domene kreditnom karticom preko interneta. Za upite ili poteškoće vezane uz plaćanje, molimo nazovite (+41 22) 338 8247. Iz razloga sigurnosti podataka, ova mogućnost plaćanja preko interneta bit će jedini način na koji će se prihvatiti plaćanje kreditnom karticom.

WIPO tekući račun: odbitak s WIPO broja tekućeg računa

3. Plaćanja čekovima ili u gotovini neće biti prihvaćena. Čekovi će biti vraćeni pošiljatelju.

4. Sve bankovne troškove, naknade transfera ili druge iznose koji se mogu naplaćivati u vezi s plaćanjem izvršenim WIPO Centru snosit će stranka koja izvršava plaćanje.