Sceideal na dTáillí i gcóir .eu

Baineann an sceideal táilí so leanas le gach ainm fearainn a mbeidh faoi riaradh an tIonad Eadráin agus Idirghabháil an EagraÍocht Mhaoin Intleachtúil Domhanda (An tIonad) de réir na réir na Rialacha um Réiteach Malartach Díospóide .eu (na "Rialacha ADR")

Painéal Comhalta Aonair

Líon na ainmneacha fearainn san Ghearáin Táille (EURO)

1 go 5

1300 [Painéal: 900; An tIonad: 400]

6 go 10

1600 [Painéal: 1100; An tIonad: 500]

Níos mó ná 10

Le cinneadh i gcomhairle leis an Ionad.

Panéal Riaracháin Trí Chomhalta

Líon na ainmneacha fearainn san Ghearáin Táille (EURO)

1 go 5

3100 [Ball Ceannais an Phainéil: 1200; Comh-bhall an Phainéil: 600; An tIonad 700]

6 go 10

4000 [Ball Ceannais an Phainéil: 1500; Comh-bhall an Phainéil 800; An tIonad: 900]

Níos mó ná 10

le cinneadh i gcomhairle leis an Ionad.

Single Panelist

Iarratas ar an teanga a athrú Dúshlán le tarraingt siar an Ghearáin
Painéal Comhalta Aonair 500 EURO Painéal Comhalta Aonair 500 EURO

1. Is éard atá sa táille an méid a bheidh coinnithe ag an Ionad as an táille riaracháin agus an méid a bheidh Íoctha don panéal.

2. Déanfar na híocaíochtaí ag aon cheann de na modhanna seo a leanas amháin:

Aistriú bainc (le haghaidh íocaíochtaí i EURO amháin):

Tairbhí:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Uimhir chuntais (IBAN): CH3304835048708082003
Cód Swift: CRESCHZZ80A
Banc: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(Nuair a bheidh an t-aistriú á dhéanamh agat, le do thoil léirígh an chúis atá leis an íocaíocht, i san áireamh na hainmneacha fearainn at ata faoi díospóid (éigeantach), and té atá ag íoc, and má sé ar fáil tagairt an cháis.)

Cárta creidmheasa (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Ba chóir íocaíocht le cárta creidmheasa a dhéanamh ag baint úsáide as áis íocaíochta ar líne slán an Ionaid. I gcás aon cheist nó deacracht íocaíochta a bhaineann le, téigh i dteagmháil leis an Rúnaíocht Ionad ar (+41 22) 338 8247, nó r-phost an Ionad arbiter.mail@wipo. int). Ar chúiseanna slándála sonraí, beidh an modh íocaíochta seo ar an idiríne slán an t-aon bhealach inar féidir le híocaíochtaí cárta creidmheasa a glacadh.

Cuntas reatha WIPO: asbhaint ó Cuntas reatha WIPO uimhir:

3. Ní ghlacfar íocaíocht le seic nó airgead tirim. Beidh seiceanna a sheoladh ar ais chuig an seoltóir.

4. Beidh an páirtí a dhéanann an íocaíocht freagreach as gach muirear bainc, táillí a aistriú nó méideanna eile atá thobhach i ndáil leis na híocaíochtaí don Ionad.