Tiedostojen koko- ja muotovaatimukset

LIITE E

Tiedostojen kokovaatimukset sähköpostiviestinnässä

WIPO Centerille .eu-menettelyssä lähetettävien yksittäisten sähköpostiviestien (liitteet mukaanlukien) koko ei saa ylittää kymmentä megatavua (10 MB), ellei WIPO Centerin kanssa ole etukäteen toisin sovittu. Suurempia tietomääriä toimitettaessa tiedostot voi “jakaa” useammalle eri sähköpostille.

Kokovaatimukset yksittäisille tiedostoille (esim. sähköpostin liitteet)

WIPO Centerille .eu-menettelyssä lähetettävien yksittäisten tiedostojen (kuten asiakirja Word-, PDF- tai Excel-tiedostomuodossa) koko ei saa ylittää kymmentä megatavua (10 MB), ellei WIPO Centerin kanssa ole etukäteen toisin sovittu. Suurempia tietomääriä toimitettaessa tätä isommat tiedostot voi “jakaa” useampaan eri tiedostoon tai asiakirjaan, joiden koko ei ylitä 10 MB.

Tiedostojen kokonaiskokovaatimukset .eu-tapauksissa

.eu-menettelyssä annettavan valituksen tai vastineen kokonaiskoko (liitteet mukaanlukien) ei saa ylittää viittäkymmentä megatavua (50 MB), paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa (kuten silloin kun valituksen kohteena on suuri määrä verkkotunnuksia) ja kun siitä on etukäteen sovittu WIPO Centerin kanssa.