Faili suurus ja formaat

Lisa E

Faili suuruse piirangud e-posti kasutamisel

Kui Keskusega pole eelnevalt kokku lepitud teisiti, ei tohi ükski Keskusele edastatav .eu domeene puudutava menetlusega seotud e-posti sõnum (koos manustega) olla suurem kui 10 MB (kümme megabaiti). Juhul kui esineb vajadus edastada suuremaid andmemahte, võib failid "jagada" enam kui ühe e-posti sõnumi vahel.

Üksikfailide (nt e-kirja manused) suuruse piirangud

Kui keskusega pole eelnevalt kokku lepitud teisiti, ei tohi ükski keskusele edastatav.eu domeene puudutava menetlusega seotud fail (nagu Wordi, PDF- või Exceli vormingus dokument) olla suurem kui 10 MB (kümme megabaiti). Juhul kui esineb vajadus edastada suuremaid andmemahte, võib failid "jagada" mitmeks eraldi failiks või dokumendiks, millest ükski ei ole suurem kui 10 MB.

Failide suuruse kogumaht .eu domeene puudutavas menetluses

Domeene .eu puudutava vaidlusega seoses esitatud hagiavalduse või vastuse (sealhulgas kõigi selle lisade) kogumaht ei tohi olla suurem kui 50 MB (viiskümmend megabaiti), välja arvatud erandlike asjaolude esinemise korral (sealhulgas suurt hulka vaidlustatavaid domeeninimesid puudutavate vaidluste puhul), millisel juhul lepitakse selles eelnevalt kokku Keskusega.