.eu Tasude loetelu

Alltoodud tasude loetelu kehtib kõigi domeeninimesid puudutavate vaidluste puhul, mida WIPO arbitraaži- ja lepituskeskus ("Keskus") menetleb .eu domeenide alternatiivse vaidluste lahendamisreeglite ("ADR reeglid") alusel.

Üks vahekohtunik

Hagiavalduses sisalduvate domeeninimede arv Tasu (eurodes) (EUR)

1 kuni 5

1300 [Vahekohtunik: 900; WIPO Keskus: 400]

6 kuni 10

1600 [Vahekohtunik: 1100; WIPO Keskus: 500]

Enam kui 10

Otsustatakse kokkuleppel WIPO Keskusega

Kolm vahekohtunikku

Hagiavalduses sisalduvate domeeninimede arv Tasu (eurodes) (eurot)

1 kuni 5

3100 [Senati eesistuja: 1200; Senati liikmed: 600; WIPO Keskus: 700]

6 kuni 10

4000 [Senati eesistuja: 1500; Senati liikmed: 800; WIPO Keskus: 900]

Enam kui 10

Otsustatakse kokkuleppel WIPO Keskusega

Keele muutmistaotlus Hagiavalduse tagasivõetuks lugemise vaidlustamine
Üks vahekohtunik 500 eurot Üks vahekohtunik 500 eurot

1. Menetlustasu koosneb menetluskulude katteks WIPO keskusele jäävast ning Vahekohtunikule makstavast summast.

2. Maksete tegemiseks tuleb kasutada ühte alljärgnevatest viisidest:

Pangaülekanne (eurodes tehtavad maksed):

Makse saaja:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Pangaarve number (IBAN): CH3304835048708082003
Swift kood: CRESCHZZ80A
Pank: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(Ülekande tegemisel märkige makse selgitusse makse eesmärk, sealhulgas vaidlustatav(-ad) domeeninimi (-nimed) (kohustuslik), makset tegev pool ning olemasolu korral WIPO juhtumi number.)

Krediitkaart (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Krediitkaardimaksete tegemiseks tuleb kasutada WIPO keskuse turvalist elektroonilist domeeninimede krediitkaardimaksete teenust. Maksetega seotud küsimuste või probleemide korral võtke meiega ühendust telefonil (+41 22) 338 8247. Andmete turvalisuse tagamiseks võetakse krediitkaardimakseid vastu ainult eelmainitud elektroonilise maksesüsteemi vahendusel.

WIPO arvelduskonto: kinnipidamine WIPO arvelduskontolt

3. Tšekke ega sularahamakseid vastu ei võeta. Tšekid tagastatakse saatjale.

4. Kõik pangatasud, ülekandetasud ja muud WIPO Keskusele tehtava maksega seotud kulud kannab makset tegev pool.