About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0062

1. Sökande

Sökanden är Palikka Oy,Finland.

2. Innehavare

Innehavaren är J.N., Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <palikka.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 26 november 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 27 december 2018.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 8 januari 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Palikka Oy är ett finskt företag som tillverkar byggsystem för energisparhus. Företaget är registrerad innehavare av det svenska varumärket PALIKKA med registreringsnummer 530450 samt EU-varumärket PALIKKA med registreringsnummer 014777643. Båda varumärken är registrerade i klasserna 6, 19 och 37 för olika byggrelaterade varor och tjänster. Varumärkena registrerades år 2016 innan domännamnet <palikka.se>, som registrerades 4 maj 2018.

Innehavaren av <palikka.se> är J.N. från Tyskland. På hemsidan säljs damkläder.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <palikka.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till grund för sitt yrkande anfört att PALIKKA är Sökandens firmanamn samt registrerade varumärke. Sökanden har sedan länge använt domänen <palikka.se> och domännamnet har synts på marknadsföringsmaterial.

Sökanden har försökt kontakta Innehavaren via kontaktuppgifterna på den aktuella hemsidan, men Innehavaren har inte svarat. <palikka.se> är en fake-sida och innehavaren har kapat Sökandens domännamn för att utnyttja Palikka Oy:s välrenommerade varumärke och dess inarbetade goodwill. Innehavaren har således agerat i ond tro.

Innehavaren har därtill ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte inkommit med något svar.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Domännamnet är identiskt med såväl Sökandens firma som varumärke med rättsgrund i Sverige. Kravet är därför uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden har anfört att Innehavarens hemsida ger intrycket av att inte vara seriös. Sökanden har också anfört att det inte gått att få kontakt med Innehavaren med hjälp av kontaktformuläret på Innehavarens hemsida. Handlingarna i ärendet stöder det som Sökanden anfört.

Därtill finns ingen information om Innehavarens företag på hemsidan och det framgår inte heller varför Innehavaren, som är en privatperson bosatt i Tyskland, behöver en .se-domän. Vidare skapades Innehavarens mejladress genom en kinesisk server och består endast av en serie bokstäver (tqvxvn@sina.com). Det är ovanligt att använda sig av en sådan mejladress i professionella sammanhang. Mot bakgrund av detta finns det skäl att godta Sökandens påstående om bristande legitimitet i Innehavarens verksamhet.

Innehavaren har inte heller besvarat ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande trots flera kontaktförsök från Wipo Center.

Samtliga dessa omständigheter talar för att Innehavaren har registrerat och använt domännamnet <palikka.se> för att störa Sökandens verksamhet och hindra Sökanden från att använda sitt varumärke som domännamn. Innehavaren får således anses ha registrerat och använt domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

I ärendet är inte visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <palikka.se> ska överföras till Sökanden.

Monique Wadsted
Datum: 18 januari 2019