WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2018-0061

1. Sökande

Sökanden är K.V, Sverige.

2. lnnehavare

lnnehavaren är W. D, Kina.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlosningsforfarande avseende domännamnet <karlvalve.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler for alternativt tvistlösningsförfarande for domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som finns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt lnnehavaren om Ansökan den 13 november 2018. lnnehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om lnnehavarens uteblivna Svar den 17 december.

WIPO Center utsåg Gunnar Karnell till ensam Tvistlösare i detta ärende den 19 december 2018.

Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhangighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerstalla att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Domännamnet <karlvalve.se> registrerades för lnnehavaren den 15 september 2018.

5. Yrkande

Sökanden yrkar att domännamnet <karlvalve.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

7. A. Sökanden

Sökanden är konstnär, verksam i Sverige under sitt eget namn. Han använde domännamnet <karlvalve.se> för sin hemsida, till att där visa bl. a. målningar och sitt cv. Sedan han förlorat rätten till domännamnet efter flera års innehav genom underlaten betalning av registreringsavgift blev han varnad av en person, som sökte sig till hans konst pa nätet, uppmärksammad på att "något hänt med hans hemsida". Domännamnet användes då för en ny hemsida utan all anknytning till Sökandens konst. Sökanden erinrar sig att detta skedde den 12 oktober 2018. Där marknadsfordes "någon form av kopior av mörkblå Canada Goose jackor ". Sökanden visade hemsidan for en person, som fann att "webplatsen hade ett konstigt utseende med flera autogenererade texter". Längst ned pa sidan angavs "www.karlvalve.se copyright 2018". När Sökanden sökte med sitt namn Karl Valve över Google framträdde först Sökandens namn med bilder på jackor. Det framstod som om Sökanden själv sålde piratkopierade jackor.

Sökanden har nu flyttat sin bild till “www.karlvalveart.com”.

Sokanden har utan framgång sökt kontakt med lnnehavaren, som nu tycks ha tagit bort sitt utbud av jackor.

B. lnnehavaren

Sökandens ansökan har inte besvarats av lnnehavaren.

8. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar ett konstnärsnamn, vilket blivit allmänt känt i Sverige och därmed visats ha rättsgrund i Sverige till vilken Sökanden kunnat visa rätt (se paragraf 7. 2 Registreringsvillkoren).

B. Vad som har anförts i ärendet (speciellt att Innehavaren har använt hemsidan för att sälja piratkopierade jackor) visar att lnnehavarens domännamn har registrerats eller använts i ond tro.

C. Mot bakgrund av vad som sa anförts i ärendet finner Tvistlösaren att lnnehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <karlvalve.se>.

9. Beslut

Domännamnet <karlvalve.se> ska overföras till Sökanden.

Gunnar Karnell
Datum: 28 december 2018