WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0024

1. Sökande

Sökanden är Loong Sching AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är T. R., Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <loongsching.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 8 maj 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 11 juni 2018.

WIPO Center utsåg Gunnar Karnell som ensam Tvistlösare i detta ärende den 20 juni 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökandens firma LOONG SCHING AB registrerades den 7 december 2010 “för restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet”.

Sökanden lät för sin verksamhet av detta slag också registrera domännamnet <loongsching.se> den 26 november 2010. Sedan registreringen av domännamnet för Sökanden upphört på grund av utebliven betalning av förnyelseavgift registrerades domännamnet för Innehavaren den 24 april 2018.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <loongsching.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökandens förlust av registreringen av domännamnet <loongsching.se> (där orden Loong Sching står för kinesiska “lycka och framgång”) berodde på ett misstag om vilka tjänster som ingick vid Sökandens betalning av ett anlitat företags konsulttjänster, relaterade till Sökandens restaurangs menyhemsida. Sökandens firma ger rättsgrund i Sverige för dess yrkande. Likhet mellan Sökandens firma och (nu) Innehavarens domännamn används av Innehavaren för att olovligen och över sin hemsida sälja produkter som alls inte är relaterade till Sökandens namn eller företag liksom för att i sin marknadsföring av diverse sportkläder och utrustning använda Sökandens namn, varvid bl. a. interiörer från Sökandens restaurang blandas med bilder på kepsar, skor och jackor, produkter som Sökanden inte vill förknippas med. Innehavarens användning av domännamnet är ägnad att skapa förvirring och den kan långsiktigt orsaka skada för Sökandens verksamhet. Innehavaren handlar i ond tro och har inte varit möjlig att nå.

B. Innehavaren

Sökandens ansökan har inte besvarats av Innehavaren.

7. Diskussion och Slutsatser

Domännamnet <loongsching.se> liknar Sökandens firma LOONG SCHING AB, till vilken Sökanden har visat rättsgrund i Sverige.

Domännamnet <loongsching.se> har använts i ond tro genom att Innehavaren utnyttjat Sökandens kännetecken samt bildmaterial hänförligt till Sökandens verksamhet. Bilder av Innehavarens marknadsförda produkter samt relaterade texter utan berättigat samband med Sökanden och dess verksamhet har i Innehavarens marknadsföring olovligt sammanförts med Sökandens kännetecken samt bilder (bl. a. restaurangvyer) och textmaterial för Sökandens verksamhet.

Omständigheter till stöd för en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Domännamnet <loongsching.se> ska överföras till Sökanden.

Gunnar Karnell
25 juni 2018